Sosyal Sorumluluk

anasayfa    > surdurulebilirlik   > Sosyal Sorumluluk

Madenciliğin; Ülke ve Bölge’nin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine güç ve katkı sağlayacağına inanan Şirketimiz, yöre halkı ile işbirliğine dayalı iletişim ile Kültürel değerlere hassas ve saygılı olarak sosyal sorumluluk bilinciyle ortak çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla;

 •   Karşılıklı güven ve anlayışın oluşturulabilmesi için açık ve net bilgilendirmelerin yapılması,
 •   İşbirliğine dayalı iletişimin oluşturularak güç birliğinin yapılması,
 •   Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonların yapılması,
 •   Proje etki alanı içerisinde bulunan yöre halkının istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması,
 •   Paydaşlarımıza değer yaratmak amacıyla iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi, sağlanarak, sosyal sorumluluk kapsamında ortak çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.

YEREL İSTİHDAM

Şirketimiz, maden ruhsatlarının bulunduğu bölgenin gelişmesi için yerel istihdama önem vermektedir. Bu kapsamda; yöre halkının çalışabilmesi için eğitimlerin planlanması ve uygulanması istihdam gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

İLKEMİZ ÖNCE İNSAN, SONRA MADENCİLİK

Şirketimiz, arama, işletme öncesi ve sonrası tüm faaliyetlerinde; çalışanlarının, yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlığını ve güvenliğini korumayı hedef haline getirmiştir. Emeğe, çevreye, çalışanlarımızın ve çalışma yaptığımız bölgenin kültürüne saygı en başta gelen kriterlerimizdir.

Bu yaklaşım ve anlayışla;

 •   İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uyulması,
 •   Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim sisteminin oluşturularak uygulanması,
 •   Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemini iyileştirmek amacı ile eğitimler verilerek gelişmenin sağlanması,
 •   Çevresel etkilerin kontrolü ve gerekli önlemlerin alınması,
 •   Sağlık ve emniyet konularında gerekli kaynakların kullanılması,
 •   Şeffaf ve yapıcı iletişimin kurularak İş sağlığı, emniyet ve çevre konularının yönetilebilmesi, amaç ve hedeflerimizdir.