Çevre Politikası

anasayfa    > surdurulebilirlik   > Çevre Politikası

D Mineral ve Madencilik Sanayi Ticaret AŞ olarak çvreyi gelecek nesillere bırakılacak emanet olarak görüyoruz.  Geleceği sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

  • Sürdürülebilir gelecek amaçlı çevre hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen prensipleri tüm proje ve işletmeler göz önünde bulundurulacaktır.
  • Çevre dostu teknolojileri tercih etmek,
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirme ve sürekli iyileştirmek,
  • Doğal kaynak tüketimini azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmektir.