İnsan Kaynakları Uygulamaları

anasayfa    > kariyer   > İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temelinde iş yaşamının kalitesini yükseltmek ve çalışanın mutluluğunu yükseltmek yatmaktadır.
Etiklerimizi ve iş yapış kültürümüzü oluşturan değerlerimizi; çalışanlarımız ile doğru kanallar yöntemiyle paylaşarak başarıya odaklanan şirket olmayı hedeflemekteyiz. 


İnsan Kaynakları süreçlerimiz; 

1.    İstihdam
Şirketimizde pozisyonun iş tanımı ve yetkinliklerine uygun seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Araç olarak; CV tarama, mülakat ve test yöntemleri kullanılır. Ayrıca işbaşı ve oryantasyon eğitimleri ile işe yeni başlayanların şirkete olan adaptasyonu sağlanır. Şirket içi rotasyonlar, terfiler ve görev değişiklikleriyle çalışanların gelişimi de sağlanmaktadır. 

2.    Performans değerlendirme sistemi

Hedefler ve yetkinliklerin kullanıldığı performans değerlendirme sistemi uygulanır. Bu sistemde yukarıdan aşağıya şirket hedefleri, departman hedefleri ve bireysel hedefler öncelikle değerlendirmeye alınır. Bunun yanında çalışanların yetkinlikleri de değerlendirme kriterleri arasında yer alır. Performans değerlendirme eğitim ve geliştirme ile kariyer yedekleme alanlarında etkili bir araç olarak kullanılır.

3.    Eğitim ve geliştirme

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine önem veren ve başarının çalışanlara verilen eğitim desteği ile geleceğini düşünen bir organizasyona sahibiz. Hem uygulamaya yönelik hem de teorik birçok alanda özellikle sektörel bazda çalışanlarımıza kurultay, konferans, seminer ve bire bir eğitimlere katılım yoluyla sürekli destek vermekteyiz.

4.    Kariyer yedekleme ve geliştirme

Organizasyon yapımız kariyer yedekleme ve geliştirme aracıdır. Kritik pozisyonların yedeklemesi yapılarak çalışanlarımızın yönetsel yetkinlikleri yükseltilmektedir. Terfiler ve atamalar bu yapının ürünü olarak öncelikle şirket bünyesinden sağlanır. Vekalet sistemiyle de organizasyonda yer alan yedeklemenin yönetsel yetkinlikleri sürekli geliştirilmektedir. 

5.    Endüstri ilişkileri

Çalışma mevzuatından ve şirket içi standartlardan oluşan yasa, prosedür, tüzük ve diğer uygulamalar çalışan ve iş veren ilişkilerinin uyum içerisinde yürümesi için devreye alınmıştır. Çözüm odaklı yaklaşımların içerisinde oluşturulan kurullar ve bu kurullara çalışanların da katılımı sağlanmaktadır. Çalışanlara sağlanan ücret ve ücrete bağlı yan haklar piyasa ve şirket olanakları değerlendirilerek şirket içi prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.